Asbestemming

Na de crematie is het wettelijk verplicht de as 1 maand in het crematorium te bewaren. Men heeft dan langer de tijd om over een bestemming na te denken.

Er zijn diverse mogelijkheden voor de asbestemming. Deze kan worden verstrooid – bijvoorbeeld op zee, op het terrein van het crematorium of op een eigen dierbaar plekje. Ook kan de as thuis worden bewaard, in de urnentuin of in een bestaand familiegraf worden bijgezet. De ervaring leert dat veel mensen het prettig vinden om een tastbare plek te hebben waar ze kunnen stilstaan bij herinneringen.

Een combinatie kan ook. Een deel van de as wordt verstrooid en een klein deel wordt bewaard in een mini-urn, een asmedaillon, een assieraad of een glassculptuur. Ter nagedachtenis kunt u ook kiezen voor een gedenksteen, een gedenkplaatje of een gedachtenisbeeldje.

Asbestemming

Na de crematie is het wettelijk verplicht de as 1 maand in het crematorium te bewaren. Men heeft dan langer de tijd om over een bestemming na te denken.

Er zijn diverse mogelijkheden voor de asbestemming. Deze kan worden verstrooid – bijvoorbeeld op zee, op het terrein van het crematorium of op een eigen dierbaar plekje. Ook kan de as thuis worden bewaard, in de urnentuin of in een bestaand familiegraf worden bijgezet. De ervaring leert dat veel mensen het prettig vinden om een tastbare plek te hebben waar ze kunnen stilstaan bij herinneringen.

Een combinatie kan ook. Een deel van de as wordt verstrooid en een klein deel wordt bewaard in een mini-urn, een asmedaillon, een assieraad of een glassculptuur. Ter nagedachtenis kunt u ook kiezen voor een gedenksteen, een gedenkplaatje of een gedachtenisbeeldje.

Impressie uitvaartcentrum

Contact & gegevens

Bezoekadres
Harinxmalaan 1 – 8602 CN Sneek

Postadres
Postbus 153 – 8600 AD Sneek

Telefoon (0515) 416 114 Fax (0515) 413 554
E-mail info@deboeruitvaart.nl

Bekijk hier de route op Google Maps

Logo De Boer uitvaartverzorging

Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 16.30 uur

Banknaam
IBAN
Banknummer
BIC
K.v.K Leeuwarden
Rabobank
NL61 RABO 0166 4228 27
16.64.22.827
RABONL2U
01036519

Contact & gegevens

Bezoekadres
Harinxmalaan 1 – 8602 CN Sneek

Postadres
Postbus 153 – 8600 AD Sneek

Telefoon (0515) 416 114
Fax (0515) 413 554
E-mail info@deboeruitvaart.nl

Bekijk hier de route op Google Maps

Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 16.30 uur

Banknaam
IBAN
Banknummer
BIC
K.v.K Leeuwarden
Rabobank
NL61 RABO 0166 4228 27
16.64.22.827
RABONL2U
01036519